یک منبع دیپلماتیک کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد قانونگذران بلند پایه کره جنوبی و چین این هفته درباره موضوعات مختلف از جمله تلاش ژاپن برای ثبت برخی از اماکن صنعتی قرن نوزدهم خود در فهرست میراث جهانی یونسکو گفتگو می کنند.

یک منبع دیپلماتیک کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد قانونگذران بلند پایه کره جنوبی و چین این هفته درباره موضوعات مختلف از جمله تلاش ژاپن برای ثبت برخی از اماکن صنعتی قرن نوزدهم خود در فهرست میراث جهانی یونسکو گفتگو می کنند.

ژاپن تلاش دارد 23 مکان صنعتی خود را - که دهها هزار کره ای قبل و در جریان حکومت مستعمراتی ژاپن در شبه جزیره کره در آن ها کار می کردند- در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کند.
خبرگزاری یونهاپ از پکن گزارش داد کره جنوبی می گوید ژاپن در تلاش خود برای ثبت این اماکن صنعتی در فهرست میراث جهانی یونسکو در واقع تلاش دارد تاریخ بسیج اجباری کارگران کره ای را تحریف کند.
چین نیز ضمن مخالفت با این اقدام ژاپن اعلام کرده است تاریخ مستعمراتی نباید مورد تجلیل و منزلت قرار گیرد.