ابوبکر بغدادی ایده فوق را از هیتلر و آموزه های نازیسم گرفته است.

سازمان اطلاعات ایتالیا می گوید: علت اهتمام ویژه داعش به جذب زنان و دختران اروپایی این است که می خواهند در شکل گیری نسل بعدی اروپا اثرگذاری ژنتیک داشته باشند/ابوبکر بغدادی ایده فوق را از هیتلر و آموزه های نازیسم گرفته است.

کانال خبری مثلث آنلاین را به دوستانتان هم پیشنهاد کنید .
@mosalasonline