به تازگی تصویری از فرزند یکی از شهیدان مدافع حرم در آغوش «سردار سلیمانی» در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

کاربران تصوبری از فرزند یکی از شهیدان مدافع حرم در آغوش سردار سلیمانی را در فضای مجازی منتشر کردند. به تازگی تصویری از فرزند یکی از شهیدان مدافع حرم در آغوش سردار سلیمانی در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.