دادگاهی در هلند 9 نفر را به جرم تلاش برای جذب و بکارگیری جوانان در گروه تروریستی تکفیری داعش، به زندان محکوم کرد.

مثلث آنلاین : دادگاهی در هلند 9 نفر را به جرم تلاش برای جذب و بکارگیری جوانان در گروه تروریستی تکفیری داعش، به زندان محکوم کرد.

به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسه، براساس رای دادگاه، عزالدین چوکود 33 ساله که نیروی محرک این گروه بود به شش سال حبس محکوم شد و دو مرد 24 و 26 ساله نیز که احتمال می رود در سوریه در حال جنگیدن هستند به طور غیابی به شش سال زندان محکوم شدند.

دادگاه سه نفر دیگر این گروه را به سه تا پنج سال حبس محکوم کرد و برای سه متهم دیگر از جمله یک زن مجازات هفت روز زندان در نظر گرفت.