روزنامه اماراتی از اتکای کشورهای خلیج فارس به طرف های خارجی برای تامین امنیت خود انتقاد کرد.

روزنامه اماراتی از اتکای کشورهای خلیج فارس به طرف های خارجی برای تامین امنیت خود انتقاد کرد.

روزنامه الخلیج در شماره امروز خود در مقاله ای با عنوان «پس از نشست کمپ دیوید» به قلم یوسف الحسن نوشت: اهداف باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که از زبان توماس فریدمن، روزنامه نگار آمریکایی در آوریل گذشته بیان شده بود، تغییر نکرده است.
در همین حال، هیچ تغییری در پیام سیاسی اوباما خطاب به کشورهای حاشیه خلیج (فارس( حاصل نشده است این پیام از حد و مرز دییلماتیک با دوستان سنتی آمریکا فراتر رفته است زیرا آمریکا از این کشورها خواست با شهروندان خود آشتی کنند.
این پیام دیدگاه آمریکا درباره کشورهای عربی را منعکس می کند.

به نظر می رسد برای آمریکا مهم نیست کشورهای تجزیه شده در خاورمیانه بیشتر شود یا دامنه تروریسم گسترش و خون ریزی ادامه یابد ، تنها مسئله مهم برای دولت آمریکا این است که روند توافق هسته ای با ایران با مشکل رو برو نشود و کشورهای عربی از رفتار ایران خرسند شوند تا باراک اوباما بتواند در برابر جمهوری خواهان در کنگره بایستد.
قبل از برگزاری نشست کمپ دیوید گروهی از کارشناسان بلند پایه «موسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن» - با لابی صهیونیستی ارتباط دارد- چارچوب راهبرد آمریکا را درباره خاورمیانه ترسیم کردند.
در این راهبرد جدید ایران همپیمان آمریکا می شود و همپیمانان سنتی این کشور از کشورهای عربی فقط به عنوان کشورهای دوست می مانند.
سئوالی که اکنون مطرح می شود این است که پس از برگزاری نشست کمپ دیوید آیا نگرانی ها برطرف شدند؟
آیا آمریکا توانست به کشورهای عربی در زمینه دفاعی اطمینان دهد؟
آیا آمریکا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان عضو یک تشکل و ساختار معامله می کند یا به صورت جداگانه با هر کشوری از اعضای این شورا معامله خواهد کرد؟.
به نظر می رسد تهدید های مرحله کنونی به داعش و گروه های تندروی دیگر محدود نمی شود زیرا تهدیدهای دیگری هم وجود دارد که امنیت کشورها و جوامع عربی را در معرض خطر قرار می دهد.
کشمکش های فرقه ای هم وجود دارد و قدرت های منطقه نیز هستند که آمادگی دارند مشکلات کشورهای منطقه را وخیم تر کنند.
از این رو مرحله آینده مرحله چانه زنی های منطقه ای برای تقسیم سود و نفوذ است.
باوجود این که مشارکت های راهبردی در زمینه تامین امنیت ملی و منطقه ای ویژگی های زیادی دارد، اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید برای خود سازوکارهایی را ایجاد کنند.
نویسنده این مقاله همچنین با انتقاد از سیاست های کشورهای حوزه خلیج فارس که همخوانی با یکدیگر ندارند و برای تامین امنیت خود از طرفهای خارجی کمک می گیرند ، تصریح کرد: بدون شک عملیات طوفان قاطعیت خارج از محاسبات آمریکا بود و باید قبل از برقراری توافق هسته ای با ایران صورت می گرفت تا این کشور نتواند از این توافق برای اعمال قدرت خود در منطقه استفاده کند اما طوفان قاطعیت به برنامه سیاسی و توسعه ای نیاز دارد.
تصحیح معادله منطقه ای در منطقه خلیج (فارس( با دشواری ها رو برو می شود.
از سوی دیگر ، خردمندانه نیست موضوعات کشورهای عربی که در کمپ دیوید بررسی شد در محدوده روابط آمریکا و کشورهای عربی بررسی شود ، به ویژه این که مصر نقش جدید و مهم خواهد داشت و باید به نقش کشورهای از نظیر مغرب ، الجزایر و اردن توجه کرد و در همین حال باید نقش نظام عربی منطقه ای فعال تر شود.