رژیم معمر قذافی، دیکتاتور معدوم لیبی، به ربودن امام موسی صدر متهم است.

هانیبال قذافی یکی از فرزندان معمر قذافی رئیس جمهور مخلوع لیبی از هر کسی که مدارکی درباره جزئیات ناپدید شدن امام موسی صدر در اختیار دارد خواست تا این مدارک را ارائه کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی الحدث، هانیبال قذافی در نوار ویدئویی که از او منتشر شد گفت: از هر کسی که شواهد درباره جزئیات ناپدید شدن (امام) موسی صدر در اختیار دارد می خواهم تا آن را فورا و بدون هیچ تعلل و تاخیری به طرفداران او ارائه کند.
قذافی در این نوار ویدئویی تاکید می کند در سلامت کامل است و عاملان ربودن او در لبنان برخورد خوبی با او داشته اند، اما آثار ضرب و جرح در صورت او مشخص بود.
رژیم معمر قذافی، دیکتاتور معدوم لیبی، به ربودن امام موسی صدر متهم است.
اطلاعات رسیده از لبنان حاکی است اداره اطلاعات لبنان هانیبال قذافی را که افراد مسلح او را چند ساعت پس از ربودن در جاده بعلبک رها کرده بودند، به بیروت منتقل کرد.
هانیبال قذافی برای دیدن همسر و فرزندانش از سوریه وارد لبنان شده بود.