گروه تکفیری صهیونیستی داعش تصاویر تبلیغاتی را از «نبرد آخرالزمان» بر اساس دیدگاه های این گروه منتشر کرد.

گروه تکفیری صهیونیستی داعش تصاویر تبلیغاتی را از «نبرد آخرالزمان» بر اساس دیدگاه های این گروه منتشر کرد.

ا به نقل از پایگاه خبری «العهد»،
در تصاویر تبلیغاتی داعش از نبرد آخر الزمان این نبرد در شهر رم پایتخت ایتالیا به اوج خود خواهد رسید.
این تصاویر تبلیغاتی داعش نشان می دهد چگونه جنگجویان این گروه به «صلیبی ها» در پایتخت ایتالیا حمله می کنند و در بخشی از این تصاویر هم یگان های زرهی به ساختمان کولوسئوم در مرکز رم یورش می برند.
در این تصاویر جنگجویان داعش که لباس نظامی بر تن دارند با یکدیگر پیش از اجرای عملیات انتحاری خداحافظی می کنند. داعش حمله به واتیکان را نبرد سرنوشت ساز توصیف کرده است.
در بخشی از این تصاویر تبلیغاتی هم پرچم های شصت کشور از جمله انگلیس، فرانسه، استرالیا و آمریکا قرار دارد که داعش خود را در شرایط جنگ با این کشور اعلام کرده است.