پایگاه اینترنتی راشا تودی نوشت: ارتش عراق با چنگ و دندان برای متوقف کردن پیش روی های دولت اسلامی می جنگد. به دنبال یک سری پیروزی که امیدهایی را ایجاد کرد، مبنی بر این که جنگ به زودی پایان خواهد یافت، ارتش عراق در الرمادی شکست سختی را متحمل شد و در نتیجه این شهر بسیار مهم که ورودی بغداد محسوب می شود، به دست نیروهای دولت اسلامی افتاد.

این پایگاه اینترنتی با محمد سالم الغبان (به تشدید ب) وزیر کشور عراق گفتگویی در این زمینه و درباره نقش ایران انجام داده است.
خبرنگار راشا تودی با اشاره به این که ایران در میان نخستین کشورهایی بود که برای کمک به عراق در جنگ با دولت اسلامی اعلام آمادگی کرد، گفت: این کشور به شما کمک تسلیحاتی کرد و به شما مشاوره نظامی داد. حال این پرسش مطرح است که به نظر شما کدام کشور، ایران یا آمریکا بیشتر به شما کمک کرد؟ شما از کدام کشور کمک بیشتری دریافت می کنید؟
الغبان در پاسخ به این پرسش گفت: از زمان سقوط موصل اوضاع ما بسیار دشوار و حساس بود. ما در وضعیتی قرار داشتیم که بغداد در معرض خطر بود و تهدید هم خیلی جدی بود. از این رو ما از هر کسی که قصد کمک به ما را داشت استقبال می کردیم و همانگونه که شما اشاره کردید ایران اولین کشوری بود که درصدد کمک به عراق برآمد و به سمت ما دست یاری دراز کرد. حتی زمانی که خطر به اربیل خیلی نزدیک شده بود، نخستین محموله مهماتی که به دست کردها رسید از جانب ایران بود نه دیگر کشورها. خیلی کشورها حمایت خود را از عراق اعلام کردند اما در حقیقت باید تصریح کنم که ایران نخستین کشوری بود که از عراق حمایت کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که احتمالا ایران بیش از هر کشور دیگری به عراق کمک کرد، گفت: البته جامعه بین المللی به ویژه نیروهای ائتلافی مفید بودند و حمایت و حملات هوایی آنها سودمند بود - ما نمی توانیم بگوییم کمک آنها سودی برای ما نداشت اما در حقیقت عامل تعیین کننده در پیروزی ها و آزادسازی مناطق نیروهای زمینی بودند و مشاوران ایرانی و مهمات هم خیلی مفید بودند.
خبرنگار راشا تودی در ادامه با اشاره به سخنان اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا که در مورد مداخله ایران در جنگ عراق با دولت اسلامی ابراز نگرانی کرده بود، گفت شما معتقدید دولت اسلامی یک تهدید مشترک برای همه محسوب می شود از این رو شما باید از هر کسی که می شود کمک بگیرید. پس چرا آمریکا تا این حد در مورد کمک ایران به شما نگران است؟
وزیر کشور عراق پاسخ داد: همانطور که گفتم دولت اسلامی عراق و شام برای همه از جمله ایران یک تهدید محسوب می شود. ما بیش از هزار و 200 کیلومتر مرز مشترک با ایران داریم. ایران تهدید داعش را خیلی نزدیک و بیش از هر کشور دیگری احساس می کند از این رو آنها درصدد کمک به ما برآمدند.
ما هم از هر کمکی استقبال می کنیم و نمی خواهیم درگیر اختلاف های کشورهای دیگر شویم. ما می خواهیم خود را خارج از دسته بندی های منطقه ای بین ایران و دیگر کشورها نگاه داریم. ما خواهان آزادی سرزمین های خود هستیم. ما می خواهیم از حاکمیت خود دفاع کنیم از این رو از هر کشوری که می خواهد به ما کمک کند، استقبال می کنیم. ما با دسته بندی های منطقه کاری نداریم و می خواهیم سیاستی در پیش بگیریم که بر اساس آن در سیاست های هیچ کشور دیگری یا درگیری بین دیگر کشورها در منطقه مداخله نکنیم. ما می خواهیم خود را متحد ببینیم و سرزمین ما و حاکمیت ما از دسته بندی ها دور بماند.