یکی از سرکردگان داعش به دست افراد مسلح مخالف این گروه تروریستی در شرق موصل ترور شد.

یکی از سرکردگان داعش به دست افراد مسلح مخالف این گروه تروریستی در شرق موصل ترور شد.

پایگاه خبری العهد گزارش داد: یکی از سرکردگان داعش به نام ابو عبد الرحمان الشامی به دست افراد مسلح مخالف داعش در شرق موصل ترور شد. الشامی مسوول انتقال پیامهای داعش میان الرقه و موصل و تبعه سوریه بود.
افراد مسلح همچنین عضو دیگر داعش به نام حجی صابر را در موصل به قتل رساندند.