شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد: کنگره آمریکا تحریم بانکهایی را که با حزب الله لبنان تعامل دارند، تصویب کرد.