مردم اسپانیا می گویند حزب حاکم باید به اشتباهات خود در اداره کشور اعتراف کند.

مردم اسپانیا می گویند حزب حاکم باید به اشتباهات خود در اداره کشور اعتراف کند.

به گزارش شبکه خبری یورونیوز،مردم اسپانیا در واکنش به نتایج انتخابات شورای های شهر و منطقه ای کشورشان می گویند حزب حاکم باید به اشتباهات خود در اداره کشور اعتراف کند.
برخی از شهروندان اسپانیایی می گفتند مردم نظر خود را درباره اعمال سیاست در کشور اعلام کرد و این مسیر را ادامه خواهند داد.
یک زن اسپانیایی می گوید بسیار به خود می بالد که با رای افرادی مثل او اکنون مادرید و بارسلون به نماد عصر جدید تبدیل شده است.
یک مرد نیز می گوید حزب مردمی ،حزب حاکم اسپانیا،باید به اشتباهات خود اعتراف کند. این حزب باید راه گفتگو را در پیش گیرد و به فکر راه حل های دیگری برای اداره کشور باشد.
روزنامه های اسپانیایی نیز در شماره های روز دوشنبه خو