شبکه اسکای‌نیوز از کشف اتاق‌های زیرزمینی داعش که به منظور تجاوز به زنان ایزدی اسیر در دست این گروه مورد استفاده قرار گرفته است، خبر داد.

شبکه اسکای‌نیوز از کشف اتاق‌های زیرزمینی داعش که به منظور تجاوز به زنان ایزدی اسیر در دست این گروه مورد استفاده قرار گرفته است، خبر داد. در این اتاق‌های زیرزمینی صدها زن ایزدی اسیر که به عنوان کنیز و برده جنسی در دست میلیشیای گروه تروریستی داعش بودند، مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. این حفره‌های زیرزمینی دارای درهای آهنی است. روی دیوارهای برخی از این اتاق‌های زیرزمینی نقاشی‌هایی از خانه و طبیعت کشیده است که گمان می‌رود از سوی زنان اسیر ایزدی ترسیم شده‌اند.