آنکارا از پذیرش عقب نشینی نیروهای خود از خاک عراق پس از درخواست باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

آنکارا از پذیرش عقب نشینی نیروهای خود از خاک عراق پس از درخواست باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

شبکه تلویزیونی الحدث به جرئیات بیشتری اشاره نکرد.