خبر هلاکت یکی دیگر از فرماندهان گروه های تروریستی در سوریه اعلام شد.

یکی دیگر از فرماندهان گروه های تروریستی در نبرد با نیروهای ارتش سوریه در استان حلب به هلاکت رسید.

خبر هلاکت یکی دیگر از فرماندهان گروه های تروریستی در سوریه اعلام شد.

«محمد شیخ الجب» فرمانده نظامی گروه تروریستی «کتائب ثوار الشام» در نبرد با نیروهای ارتش سوریه در حومه جنوبی استان حلب به هلاکت رسید.

«کتائب ثوار الشام» یکی از گروه های تروریستی فعال در استان حلب است که نیروهایش در مناطق مختلف این استان به اقدامات تروریستی می پردازند.

حومه جنوبی استان حلب در ماه های اخیر به قتلگاهی برای تروریست ها تبدیل شده است و تاکنون صدها تن از عناصر و فرماندهان گروه های تروریستی مختلف در این استان به هلاکت رسیده اند.

ارتش سوریه طی ماه های اخیر توانسته است که بخش اعظمی از حومه جنوبی استان حلب را از لوث تروریست های تکفیری پاکسازی کند.

هلاکت فرمانده گروه تروریستی “کتائب ثوار الشام” در حلب