روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس نوشت:آمریکایی ها که در سفارت آمریکا در ایران گروگان گرفته شده بودندپس از سی وشش سال قرار است غرامت دریافت کنند.

روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس نوشت:آمریکایی ها که در سفارت آمریکا در ایران گروگان گرفته شده بودندپس از سی وشش سال قرار است غرامت دریافت کنند.

پنچاه و سه آمریکایی یا خانواده های آنها سی و پنج سال پس از آن که انقلابیون ایران آنها را به مدت چهارصد و چهل و چهار روز در اسارت گرفتند قرار است چهار میلیون و چهارصد هزار دلار غرامت دریافت کنند.
گزارش ها حاکی از آن است در بسته یک تریلیون و هشتصد میلیارد دلاری برای بودجه و کاهش مالیات که در هفته گذشته تصویب شد یک بند نیز برای پرداخت به گروگان های سابق یا خانواده های آنها قرار داشت.
قربانیان حملات تروریستی مانند بمب گذاری در سفارت آمریکا در شرق آفریقا نیز مشمول این قانون خواهند شد.
رادنی سیکمن که آن زمان به عنوان نگهبان امنیتی در سفارت آمریکا در تهران کار می کرد به نیویورک تایمز در این زمینه گفت:سی وشش سال و یک ماه و چهارده روز گذشته است تا این که رئیس جمهور اوباما لایحه ای را در این زمینه امضاء کرد که ایران را مسئول شناخت.
توافقی که در سال 1981 موجب آزادی این گروگان ها شد مانع از آن می شد که آنها درخواست غرامت کنند.این ادعاهای حقوقی آنها بارها در دادگاهها از جمله دادگاه عالی رد شد. کنگره نیز تلاش کرد اما نتوانست قوانینی در این زمینه تصویب کند.
دانشجویان و دیگر حامیان انقلابی که آیت الله خمینی رهبری آن را برعهده داشته است،این آمریکایی ها را گروگان گرفتند. آنها از دست آمریکا به خاطر این که محمدرضا پهلوی شاه سرنگون شده ایران را برای درمان پزشکی پذیرفته بودند،خشمگین بودند.
شش دیپلمات آمریکایی در آن روز از ماجرای گروگانگیری گریختند و در خانه جان شیرداون ،دیپلمات کانادایی تحت حمایت کن تیلور سفیر کانادا مخفی شدند. سختی ها و رهایی مخفیانه آنها در فیلم آرگو در سال دوهزار ودوازده منعکس شده است.