گروه تروریستی داعش در ادامه جنایات غیرانسانی خود، یک مأمور سرویس امنیت فدرال روسیه را در "داغستان" در ناحیه شرقی قفقاز اعدام کرد

گروه تروریستی داعش در ادامه جنایات غیرانسانی خود، یک مأمور سرویس امنیت فدرال روسیه را در "داغستان" در ناحیه شرقی قفقاز اعدام کرد. به گزارش مؤسسه مطالعات جنگی، گروه تروریستی داعش از 23 ژوئن سال 2015 (2 تیر 94) در این منطقه حضور یافته است. گزارشها حاکی از آن است که فیلم این اعدام بوسیله رسانه "فرات" وابسته به گروه تروریستی داعش منتشر شده است.
گروه تروریستی داعش یک اسلحه روی پیشانی این مأمور اطلاعاتی قرار می دهد و او را به قتل می رساند.
اعدام وحشیانه مأمور اطلاعاتی روس بدست داعش+ تصاویر
گروه تروریستی داعش حتی پوستر این فیلم را نیز منتشر کرده است. نام این فیلم به زبان روسی نوشته شده است.
اعدام وحشیانه مأمور اطلاعاتی روس بدست داعش+ تصاویر
تصویر زیر نیز کارت شناسایی این مأمور اطلاعاتی را نشان می دهد؛ اما صحت این مدرک تاکنون تأیید نشده است.