این سایت در زمینه انتشار اخبار جعلی فعال است و در ماه‌های گذشته اخبار ساختگی متعددی منتشر کرده است.

از شب گذشته در برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی ادعا شد که عادل الجبیر برای انجام عمل تعیین جنسیت در بیمارستانی در بانکوک بستری شده است.
بر اساس بررسی ها مشخص شد این خبر به کلی ساختگی است و هیچ‌یک از رسانه‌های تایلندی چنین خبری منتشر نکرده‌اند و منبع اصلی آن سایتی به نام AWD است.
این سایت در زمینه انتشار اخبار جعلی فعال است و در ماه‌های گذشته اخبار ساختگی متعددی منتشر کرده است.