هواپیماهای جنگنده متجاوز سعودی و آمریکایی مناطق مختلف صعده یمن را بارها هدف حملات هوایی قرار دادند.

هواپیماهای جنگنده متجاوز سعودی و آمریکایی مناطق مختلف صعده یمن را بارها هدف حملات هوایی قرار دادند.

شبکه تلویزیونی المسیره لحظاتی پیش در خبری فوری
گزارش داد جنگنده های متجاوز آمریکایی سعودی شهر سحار در صعده را پنج بار هدف حمله هوایی قرار دادند.
المسیره افزود جنگنده های متجاوز سعودی آمریکایی همچنین منزل یکی از شهروندان را در منطقه الطلح در صعده هدف قرار دادند اما از تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده است.
در حملات جنگنده های سعودی و آمریکایی به منطقه ساقین در صعده نیز دو منزل ویران شدند.