تعداد زیادی آمبولانس به مرکز شهر استانبول رسیدند و تعداد زخمی ها زیاد گزارش شده است.

فوری | تعداد زیادی آمبولانس به مرکز شهر استانبول رسیدند و تعداد زخمی ها زیاد گزارش شده است.