وکلای همسر یاسر عرفات بعد از بسته شدن تحقیقات فرانسه در خصوص مرگ عرفات ، اقدامات بیشتری در این خصوص را خواستار شدند.

وکلای همسر یاسر عرفات بعد از بسته شدن تحقیقات فرانسه در خصوص مرگ عرفات ، اقدامات بیشتری در این خصوص را خواستار شدند.

فرانسیس اسپینر «Francis Spinner» و رنو سمرجیان «Renault Samarjian» وکلای همسر عرفات معتقدند سه قاضی که از سال 2012 مسؤول تحقیق درباره مرگ عرفات بودند خیلی سریع و با عجله عمل کردند و هنوز دلایل مرگ عرفات در بیمارستان نظامی نامشخص است.
آنها تاکید کردند دلایل نشان می دهد او به مرگ طبیعی نمرده است و باید
تحقیقات را در این خصوص ادامه داد.
بعد از کشف ماده بسیار سمی پولونیوم 210 در وسایل شخصی وی ،همسر عرفات به دادگاهی در فرانسه شکایت کرد.
پس از نبش قبر عرفات در نوامبر 2012 ، حدود 60 نمونه از جسد وی گرفته شد و میان سه گروه کارشناسی سوییسی ،‌فرانسوی و روسی توزیع شد.
کارشناسان دادگاه فرانسه دو بار فرضیه مسمومیت عرفات را رد کردند و اعلام کردند وجود گاز طبیعی رادون نشان دهنده وجود مقادیر زیادی از پلوتونیوم است.
کارشناسان سوییسی در بررسی ها فرضیه مسمومیت را بسیار مناسب دیدند.
بر این اساس وکلای همسر عرفات از دادگاه فرانسه تحلیل جدیدی از سوی یک گروه بین المللی را خواستار شدند.
این وکلا همچنین درخواست کردند به اظهارات یکی از قضات را که متهم به افشای این تحقیقات به یک روزنامه نگار بوده است گوش دهند و دادگاه یک ماه یعنی تا آخر ماه ژوئن فرصت دارد به این درخواست پاسخ داده یا آن را به یک هیأت قضایی واگذار کند.
اکثر فلسطینی ها احتمال می دهند که اسراییل عرفات را مسموم کرده است ولی اسراییل این اتهام را رد کرده است.