یک باند جیب‌بری در اطراف برج ایفل فرانسه منهدم شد.

یک باند جیب‌بری در اطراف برج ایفل فرانسه منهدم شد.

یک باند جیب بری که در اطراف برج ایفل پاریس فعالیت می کرد، شناسائی و منهدم شد. چندی پیش کارمندان این برج در اعتراض به تهدیدهائی که از جانب خرابکاران دریافت کرده بودند، اعتصاب کردند.
هر جیب‌ بر تا چهار هزار یورو در روز دزدی می کرد.