جیم لوب روزنامه نگار آمریکایی و رئیس دفتر خبرگزاری اینترپرس سرویس در گفتگو با ایران ریویو گفت هرگونه آشتی در روابط ایران و آمریکا ، نفوذ اسرائیل را در خاورمیانه و واشنگتن تضعیف می کند.

جیم لوب روزنامه نگار آمریکایی و رئیس دفتر خبرگزاری اینترپرس سرویس در گفتگو با ایران ریویو گفت هرگونه آشتی در روابط ایران و آمریکا ، نفوذ اسرائیل را در خاورمیانه و واشنگتن تضعیف می کند.

وی افزود به همین دلیل آنها از همه ابزارهای ممکن استفاده می کنند تا اطمینان یابند آشتی در روابط دو کشور و توافقی هسته ای تا سی ام ژوئن حاصل نشود.
جیم لوب معتقد است توافق هسته ای به معنای تغییری بنیادی در رویکرد ضد ایرانی است که در چهار دهه گذشته وجود داشته است.
وی افزود:« حقیقت این است که اسرائیل و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از سی و پنج سال تلاش های آمریکا برای مخالفت و منزوی کردن ایران به شکلی قابل توجه سود برده اند و توافق هسته ای از تغییری بنیادی در موضع آنها حکایت دارد.»