شبکه تلویزیونی المسیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد

جنگنده های سعودی در دو نوبت شهرستان ضحیان از توابع شهر مجز در استان صعده و همچنین در دو نوبت شهرستان باقم را در استان صعده بمباران کردند.