عضو سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد کسانی که اطلاعات کارمندان آمریکا را هک کرده اند اطلاعات عظیمی به دست آورده اند.

عضو سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد کسانی که اطلاعات کارمندان آمریکا را هک کرده اند اطلاعات عظیمی به دست آورده اند.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ، سدریک لایتون در گفتگو با این شبکه درباره حملات سایبری گسترده چین به رایانه های آمریکا گفت چینی ها با هک کردن اطلاعات کارمندان دولت آمریکا نه فقط می توانند مشخصات افراد را بدانند و اینکه سمت و نفوذ آنها در چه حد است بلکه می توانند نقشه کلی شبکه کارمندان فدرال آمریکا را نیز ترسیم کنند. از نگاه اطلاعاتی وقتی شما بتوانید شبکه ای را ترسیم کنید ، می توانید حدس بزنید چه کسی چه کاری می کند و اینکه کدام یک از نهادها و سازمانها قدرتمندتر و موثرتر هستند. آنها همچنین متوجه می شوند چه پروژه هایی در دست انجام است و برای مثال اداره ثبت شرکتها ، چه شرکتهایی را در دست ثبت دارد. بنابراین این اطلاعات بسیار عظیم است که می تواند برای اهداف مختلف استفاده شود.