روزنامه انگلیسی تایمز فاش کرد خاندان آل سعود در عربستان حامی اصلی حملات یازدهم سپتامبر سال 2001 بود.

روزنامه تایمز تاکید کرد کاخ سفید برای منتشر کردن بخش سری پرونده تحقیقات یازدهم سپتامبر سال 2001 زیر فشار فزاینده قرار دارد.
باب گراهام که ریاست کمیته اطلاعات سنای آمریکا را در زمان این حملات برعهده داشت، فاش کرد این پرونده شامل محکومیت آشکار خاندان سلطنتی سعودی است و تاکید می کند آل سعود تامین کننده مالی حملات یازدهم سپتامبر بوده است.
تایمز به نقل از گراهام افزود: جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا یک فصل بیست و هفت صفحه ای از این پرونده را کنار گذاشت که با صراحت انگشت اتهام را به طرف خاندان آل سعود می گرفت.
وی تاکید کرد حذف این فصل از پرونده باعث شد عربستان همچنان تامین کننده مالی تروریسم باقی بماند و جنگجو برای گروه های تروریستی تامین کند.