قاضی منطقه‌ای آمریکا در نیویورک هفته گذشته در دادگاهی تهدید کرد که رد اتهامات گودرزی را نمی‌پذیرد.

یک قاضی فدرال به اقدام دولت آمریکا برای رد اتهامات «علیرضا معظمی گودرزی» زندانی ایرانی که ماه گذشته میلادی بعنوان بخشی از توافق تبادل زندانیان ایران و آمریکا، آزاد شد، اعتراض کرد

* قاضی منطقه‌ای آمریکا در نیویورک هفته گذشته در دادگاهی تهدید کرد که رد اتهامات گودرزی را نمی‌پذیرد مگر آنکه دادستانهای آمریکا بتوانند توجیه کنند که رد این اتهامات منافع چشمگیری برای سیاست خارجی آمریکا داشته و به همین منظور این اتهامات رد شده است