مقامات بوسنی و هرزگوین که در سالهای اخیر شاهد ظهور گروههای تندرو و حملات متعدد افراط گرایان بوده اند، سفر آتی پاپ به کشورشان را یک چالش امنیتی جدی می دانند و برای تامین امنیت رهبر کاتولیک های جهان، تدابیر گسترده ای اتخاذ کرده اند.

انتظار می رود پاپ روز شنبه در سارایوو با استقبال نزدیک به یکصد هزار تن از مردم بوسنی و هرزگوین روبرو شود.
پاپ فرانسیس در حالی به بوسنی و هرزگوین سفر می کند که یک ماه پیش افراط گرایان به یک کمیساریای پلیس در شرق بوسنی حمله کردند. در این حمله یک افراط گرای مسلح یک مامور پلیس را کشت ، دو پلیس دیگر را زخمی کرد و خود نیز از پای درآمد.
دراگان مکتیچ ، وزیر امنیت بوسنی و هرزگوین، اعلام کرد : ما باید این واقعیت را که کشورمان با مشکلات جدی تروریسم روبرو است و این مشکلات روز به روز گسترده تر می شود، بپذیریم.
بوسنی و هرزگوین از جمهوری های یوگسلاوی سابق است و سه میلیون و هشتصد هزار نفر جمعیت دارد. چهل درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند. این کشور در فاصله سالهای هزار و نهصد و نود و دو تا هزار و نهصد و نود و پنج صحنه یک جنگ داخلی ویرانگر بود که نزدیک به یکصد هزار قربانی بر جا گذاشت.
فدریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان، اعلام کرد در رابطه با امنیت پاپ در سفر به بوسنی و هرزگوین اساسا نگرانی خاصی وجود ندارد.
با این حال جاسمین آهیک، استاد دانشکده جرم شناسی سارایوو، معتقد است که سفر آتی پاپ به بوسنی و هرزگوین لحظه ای بسیار حساس برای این کشور است. این کارشناس افزود پاپ در دوره ای به بوسنی و هرزگوین سفر می کند که تهدیدهای امنیتی به شدت افزایش یافته است. این سفر یک چالش امنیتی عمده برای مقامات سارایوو محسوب می شود.
در سال هزار و نهصد و نود و هفت سفر پاپ ژان پل دوم، رهبر فقید کاتولیک های جهان، به منطقه با یک ماجرای مرموز ترور همراه شد که سازمان دهندگان آن ( رسانه های وقت آنها را جهادگرایان معرفی کردند) هرگز شناسایی نشدند. در آن زمان پاپ لحظاتی پیش از ورود به سارایوو ، نیروهای پلیس بمبی را که زیر یک پل در مسیر کاروان حامل پاپ کار گذاشته شده بود، کشف و خنثی کردند.
بوسنی و هرزگوین در زمان جنگ داخلی خود افراط گرایان مسلح را جذب می کرد اما اکنون ستیزه جویان از این کشور به سوریه و عراق می روند به طوری که طبق ارزیابی های صورت گرفته توسط سازمان ها و سرویس های اطلاعات بوسنی و هرزگوین، از سال دو هزار و دوازده تا کنون نزدیک به دویست تبعه این کشور برای شرکت در مناقشات سوریه و عراق به این دو کشور عزیمت کرده اند.
آهیک هشدار داد: آن دسته از ستیزه جویانی که پس از شرکت در مناقشات به کشور باز می گردند بسیار خطرناک هستند، آنها تجارب خطرناکی کسب کرده اند و دیگر آن آدم های سابق نیستند.
مقامات پلیس و امنیتی بوسنی و هرزگوین در ماههای اخیر نزدیک به ده نفر را که از سوریه بازگشته بودند، به اتهام تروریسم بازداشت کرده اند. پرونده یک بوسنیایی افراطی ملقب به بلال که گفته می شود ریاست یک جنبش اسلامگرای محلی را بر عهده دارد و نیروی داوطلب جنگ برای اعزام به سوریه جذب می کرده، در دادگاه سارایوو گشوده شده است.
در آستانه سفر پاپ به بوسنی و هرزگوین مقامات این کشور اوضاع را به شدت تحت کنترل خود درآورده و تاکید کرده اند که تدابیر امنیتی بسیار سختگیرانه ای به اجرا گذاشته اند.
مرصاد ویلیچ، رئیس دایره هماهنگی نیروهای پلیس و اطلاعات بوسنی و هرزگوین، تاکید کرد: ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد سفر پاپ را به خطر بیندازد. ویلیچ افزود: عوامل تهدید و خطر دایما توسط مقامات امنیتی و پلیس کشور با همکاری کشورهای همسایه ارزیابی می شود هر چند می دانیم که امنیت مطلق وجود ندارد و همه باید به این مسئله واقف باشند.