مردم ترکیه باید با حضور در پای صندوق های رأی میزان تاثیر بحران های منطقه و خصوصاً سوریه بر این کشور را نشان دهند.

مردم ترکیه باید با حضور در پای صندوق های رأی میزان تاثیر بحران های منطقه و خصوصاً سوریه بر این کشور را نشان دهند.

به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم بحران سوریه به عاملی تاثیر گذار درانتخابات پارلمانی ترکیه تبدیل شده است و احزاب و تشکلهای سیاسی ترکیه به دو دسته مخالف و موافق مداخلات ترکیه در این بحران تقسیم شده اند.
احزاب مخالف از دولت ترکیه به علت اسکان آوارگان سوری در خاک ترکیه انتقاد می کنند و ترکیه را به مداخله مستقیم در بحران سوریه و باز کردن مرزها برای عبور افراد مسلح به سوریه متهم می کنند. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه قول داده است که با حل مسئله بحران ترکیه آوارگان سوری را به کشورشان بازگرداند. نبیل ایلار روزنامه نگار ترکیه ای گفت: شمار زیادی از مردم سوریه در ترکیه در رنج بسر می برند و به باری بر دوش ترکیه تبدیل شده اند. به همین علت برخی احزاب مخالف به رأی دهندگان قول داده اند که با پایان دادن به جنگ و حل بحران ، این آوارگان را به کشورشان بازگردانند.
حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه نیز سعی دارد طرفداران خود را حفظ کند و بر ادامه سیاست خارجی خود در منطقه و سوریه تاکید دارد. این درحالیست که رهبران این حزب همچنان بر سیاست صفر سازی مشکلات با ملتها و نه با حکومتها تاکید دارند.
یونر دوناش مدیراخبار شبکه اولوصال در این خصوص گفت : حزب عدالت و توسعه در این انتخابات بر ادامه سیاست خارجی خود درخصوص سوریه تاکید کرده است و به این نحو سعی در جذب طرفداران خود دارد. اما شهروندان عادی اساساً به سیاست خارجی اهمیت زیادی نمی دهند.
این شبکه افزود: در زمان انتخابات حباب هایی که هریک از طرف ها برای طرف مقابل ایجاد کرده اند می ترکد. رقبای حزب عدالت و توسعه سفر احمد داوود اوغلو به آرامگاه سلیمان شاه در سوریه را اقدامی در چارچوب تبلیغات برای تحریک ملی گرایان ترک به شمار می آورند. این درحالیست که حزب حاکم در این کشور نیز انتشار تصاویر انتقال سلاح به سوریه را تلاشی برای آشوب آفرینی در آستانه انتخابات به شمار می آورد. اکنون نوبت مردم ترکیه است تا با حضور در پای صندوق های رأی میزان تاثیر بحران های منطقه و خصوصاً سوریه بر این کشور را نشان دهند.