رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا به آزار جنسی متهم شد.

رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا به آزار جنسی متهم شد.


دنیس هسترت رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا به آزار جنسی یک نوجوان متهم شده است.

هسترت متهم است زمانی که به عنوان معلم در دبیرستانی در شیکاگو مشغول به کار بوده است نوجوانی به نام استفان رینبالت را بارها مورد آزار جنسی قرار داده است.