یک فعال حوزه زنان گفت: اگر مجلس دهم اعتدال‌گرا باشد، مطالبات زنان با هم افزایی میان دولت و ملت بهتر تحقق می‌یابد.

اشرف بروجردی افزود: گروه‌های مختلف زنان مطالبات متفاوتی دارند و در مجلس اعتدال‌گرا بهتر می‌توان به آنها توجه کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: حضور مردم پای صندوق‌های رای یک حق است و همه باید از آن استفاده کنند و با حضورشان هویت خود را به اثبات برسانند. حضور مردم پای صندوق‌های رای می‌تواند آثار بسیار زیادی در جامعه داشته باشد و به تحقق مطالبات و خواسته‌هایشان در جهت دستیابی به یک جامعه ایده‌آل کمک کند، یعنی افراد در جایگاه خود قرار بگیرند و هر کس امکان بروز شایستگی‌های خود را داشته باشد.
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه مجلس دهم مجلس تکثر و تعدد صداها نخواهد بود و محرومیتها در آن زیاد است اظهارکرد: مردم باید با توجه به شرایط موجود دست به انتخاب بزنند و این کار منجر به بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود و نگاه به آینده می‌شود و نمایندگان تا حدودی می‌توانند خواسته‌ها و آرمان‌های مردم را نمایندگی کنند که مطالبات زنان هم بخشی از آن است.
وی تاکید کرد:‌ افرادی که وارد مجلس دهم می‌شوند باید دقت کنند که نماینده جامعه هستند نه یک طیف خاص. گرچه منتسب به یک طیف خاص باشند اما باید همه صداها و دیدگاه‌ها به ویژه در بخش زنان را نمایندگی کنند.
بروجردی در پایان در پاسخ به این پرسش که مجلس اعتدال‌گرا چه قدر می‌تواند با دولت در جهت تحقق مطالبات مردم تعامل کند، گفت: با توجه به آنکه هدف دولت اعتدال‌گرایی پاسخگویی به مطالبات مردم است هماهنگی دولت و مجلس می‌تواند موجب عملکرد بهتر در این زمینه شود البته به معنای آن نیست که مجلس صرفا خواسته‌های دولت را پاسخ دهد بلکه به تعامل با دولت بپردازد تا با ایجاد همگرایی، جامعه شاد و با نشاطی در آینده داشته باشیم.