دولت تدبیر و امید حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات محلی را در دستور کار خود قرار داده است.

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه‌های خبری استان کردستان گفت:

* رسانه‌های سنتی در معرض تهدید هستند و شبکه‌های اجتماعی جایگزین آنها می‌شوند
* سه گروه رسانه‌های بین‌المللی، رسانه تخصصی و رسانه‌های محلی کمتر با تهدید مواجه هستند، به همین دلیل حمایت از نشریات محلی امری ضروری است.
* دولت تدبیر و امید حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات محلی را در دستور کار خود قرار داده است.
* قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 در کشور تصویب شد اما به دلیل عدم اعتقاد دولت پیشین به این قانون، اجرا نشد. اجرای این قانون مقدمه شفافیت است و از این طریق می‌توان با فساد مبارزه کرد.