مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت از آغاز دریافت مطالبات نفتی ایران از سوی شرکت های خارجی خبر داد

مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت از آغاز دریافت مطالبات نفتی ایران از سوی شرکت های خارجی خبر داد و درباره مطالبات بابک زنجانی نیز گفت: مقدمات فروش اموال آقای زنجانی آغاز شده و از هفته آینده نسبت به فروش آن اقدام می کنیم.

به گزارش وزارت نفت، اگرچه پس از رفع تحریم ها پرداخت مطالبات نفتی ایران از سوی شرکت های خارجی آغاز شده است؛ اما بزرگترین بدهکار نفتی در جریان محاکمه های خود در دادگاه با نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی وزارت نفت مبنی بر این که این وزارتخانه بدهی پنج میلیارد دلاری خود را وصول کند، هر از چندگاهی به دنبال ایجاد بحث های حاشیه ای است. اصغر هندی، مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت با تشریح جزئیات دریافت مطالبات نفتی ایران پس از تحریم ها، آخرین جزئیات بدهی بابک زنجانی را نیز اعلام کرد و درباره وجود بابک زنجانی دوم نیز گفت: «بابک زنجانی یکی است و با هیچ عنوانی در آینده نیز به وجود نخواهد آمد. پدیده ای بود که در یک برهه زمانی خاص و با حمایت هایی ایجاد شد» ادامه دارد...