به دنبال نهایی شدن لیست نهایی ائتلاف اصولگرایان در تهران و دیگر استان‌ها، نهضت انصراف در جهت حمایت از وحدت و ائتلاف اصولگرایی نیز آغاز شد و در هین راستا یکی دیگر از نازمزدهای تهران به نفع جریان اصولگرایی انصراف داد.

به دنبال نهایی شدن لیست نهایی ائتلاف اصولگرایان در تهران و دیگر استان‌ها، نهضت انصراف نیز در جهت حمایت از وحدت و ائتلاف اصولگرایی آغاز شد و در همین راستا یکی دیگر از نامزدهای تهران به نفع جریان اصولگرایی انصراف داد.

وی با ارسال دست نوشته‌ای مبنی بر انصراف به نفع لیست 30 نفره ائتلاف اصولگرایی نوشت: اینجانب محمد کهندل برحسب تکلیف کاندیدای این دوره مجلس شورای اسلامی هستم و امید داشتم در لیست اصولگرایان تهران قرار بگیرم.
حسب تکلیف و به منظر تقویت این جبهه و جلوگیری از تشدد آرا اعلام می‌دارم اینجانب به لیست 30 نفر اصولگرایان رأی می‌دهم و از کاندیداتوری خود انصراف داده‌ام.