جلیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر سخنرانی در برنامه ای با هدف جمع بندی برای رای ندادن به مشترکین لیست دولت و جامعه ی مدرسین، ضمن تکذیب برگزاری چنین جلسه ای گفت: این حرفی که گفته شده غلط و اشتباه است.

دکتر سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی دوشنبه‌ شب در جمع نمازگزاران مسجد فائق در پاسخ به سوالی مبنی بر سخنرانی در برنامه ای با هدف جمع بندی برای رای ندادن به مشترکین لیست دولت و جامعه ی مدرسین، ضمن تکذیب برگزاری چنین جلسه ای گفت: این حرفی که گفته شده غلط و اشتباه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه موضع انگلیس و بیان اینکه به چه کسی رای بدهید و به چه کسی رای ندهید، یک بحث جناحی و لیستی نیست بلکه یک بحث ملی و انقلابی است افزود، اگر انگلیس چنین جسارت و حماقتی می کند قبل از همه، آن افرادی که از آنها حمایت شده باید اعلام برائت کنند. همچنین مردم با یک نه بلند به انگلیس باید نشان بدهند که دوران اینکه انگلیس بخواهد با دیگ پلو دولت عوض کند یا سازوکار دموکراسی را تغییر دهد گذشته است.