در شهرهایی که اجازه تفاهم نداده اند ، جریان اعتدال و اصلاحات شکست خورده یا پیروزی کاملی نداشته اند.

مهدی هاشمی ضمن انتقاد از سخنگوی دولت روحانی و وزیر ارتباطات که هردو عضو برجسته حزب اعتدال و توسعه هستند گفت که این دو باعث ایجاد اختلاف بین جبهه اصلاحات و حامیان دولت شدند.

مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن انتقاد از واعظی و نوبخت دو عضو برجسته دولت روحانی گفته است: این دو باعث ایجاد اختلاف بین جبهه اصلاحات و حامیان دولت شدند، به طوریکه در بسیاری از شهرها ، اجازه تفاهم ندادند و نیروهای جریان اعتدال را در لیست گذاشتند.

وی گفته در شهرهایی چون تهران که لیست مشترک داده شد، پیروزی از آن جریان اصلاحات - اعتدال بوده و در شهرهایی که اجازه تفاهم نداده اند ، جریان اعتدال و اصلاحات شکست خورده یا پیروزی کاملی نداشته اند.