علی لاریجانی با حضور در وزارت کشور و بازدید از آن خواهش کرد که این انتخابات را به یک کشمکش تبدیل نکنید

علی لاریجانی با حضور در وزارت کشور و بازدید از آن خواهش کرد که این انتخابات را به یک کشمکش تبدیل نکنید
به گزارش مثلث آنلاین ، علی لاریجانی در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور گفت:
* من رجال الغیب نیستم که بتوانم از امروز پیش بینی کنم اما مسئله ارزشمند این است که مردم با حضور خود توانستند این انتخابات را به یک حماسه برزگ تبدیل کنند و خواهشم این است که این انتخابات را به یک کشمکش تبدیل نکنید.
* فکر می‌کنم گردش نیرو‌ها در کشور امر مبارکی است و اینکه مردم هستند که بر اساس سلایق خود و نیاز کشور به نیروهای مختلف اعتماد می‌کنند و با فراست به دنبال این هستند که افرادی که به دنبال خدمت گذاری هستند را انتخاب کنند.
* البته من هم اکنون محاسبه دقیقی از نتایج مجلس دهم ندارم اما فکر می‌کنم یک بلوغ سیاسی هم در جامعه و هم در کاندیدا‌ها به وجود آمده که مسئله اصلی کشور که حل مشکلات اقتصادی کشور است را در اولویت قرار دادند. هر کسی وارد مجلس می‌شود باید به دنبال حل مشکلات کشور باشد.