مجید انصاری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، طی حکمی حسین خادمی را به سمت مشاور و مدیر کل این معاونت منصوب کرد.

متن حکم معاون رئیس جمهور به این شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای حسین خادمی

با توجه به تعهد، تجربه و سوابق موفق جنابعالی، خصوصاً در دوره مسئولیت پیشین در این معاونت به موجب این حکم به سمت « مشاور و مدیرکل حوزه معاون امور مجلس رئیس جمهور» منصوب می شوید.

امید است کمافی السابق با اتکال به خداوند متعال و همکاری معاونین، مدیران و مجموعه همکاران معاونت در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در جهت تحقق آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.

مجید انصاری

معاون امور مجلس رئیس جمهور