پایداری از جمله گروه هایی است که حداقل شاخصه های اصولگرایی را دارد.

ابوالقاسم رئوفیان در گفتگو با مثلث آنلاین درباره میزان قابل اعتماد بودن جبهه پایداری برای ائتلاف با سایر سلایق اصولگرا گفت: اخیرا شاهد برگزاری انتخابات سال آخر هیأت رئیسه مجلس بودیم و دیدیم که ایثارگران از آنجا که می دانست معرفی گزینه برای ریاست مجلس راه به جایی نخواهد برد تلاش کرد تا با طیف آقای لاریجانی کنار بیاید اما پایداری حاضر نشد که از این رقابت حداقلی هم بگذرد و حسینیان را به میدان رقابت فرستاد.

وی افزود: پیشینه پایداری ها نشان می دهد که آنها در هر نوع انتخاباتی حضور مستقل را دنبال می کنند ولو آنکه این حضور مستقل منجر به عدم توفیق آنها شود چون پایداری ها می دانند اگر با تابلو خود به میادین رقابت وارد نشوند در بُعد تبلیغاتی هیچ نام و نشانی از آنها نخواهد بود و به طبع عده و عُده ناچیز در کنار فقدان تبلیغات نتیجه ای جز پایان حیات پایداری نخواهد شد.

سخنگوی جبهه ایستادگی اظهار کرد: برخی اصولگرایان بی جهت امیدوار به ائتلاف با پایداری در انتخابات مجلس هستند آنها با این تصور اشتباه که اگر همه گروه های اصولگرا ولو با حداقل شاخص های اصولگرایی گرد هم آیند می توانند مقابل اصلاح طلبان بایستند چنین رویکردی را دنبال می کنند حال آنکه فرصت را از دست می دهند و از ائتلاف با پایداری خیری نخواهند دید.

وی ادامه داد: پایداری از جمله گروه هایی است که حداقل شاخصه های اصولگرایی را دارد و پیوستگی اش با اصولگرایان علاوه بر آنکه موجب ریزش رأی اجتماعی می شود، انشقاق و جدایی طیف های اصولگرایی اصیل را در پی خواهد داشت. یعنی چسبندگی پایداری عاملی برای آن می شود که اصولگرایان واقعی از ائتلاف انتخاباتی در مجلس دور شوند.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه طیف لاریجانی با جبهه پایداری قابل جمع نیستند یادآور شد: متأسفانه با مشاهداتی که است اصولگرایان بین پایداری و طیف لاریجانی، پیوند خوردن با جبهه پایداری را انتخاب کردند که همین مسئله به ضرر آنها در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد.