سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد : پس از حدود 12 سال همکاری کامل با آژانس باید پرونده موضوعات گذشته مرتبط با فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان بسته شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد : پس از حدود 12 سال همکاری کامل با آژانس باید پرونده موضوعات گذشته مرتبط با فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان بسته شود.

بهروز کمالوندی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، گزارش دیروز مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در شورای حکام درباره برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان را مانند دوره ها و فصل های گذشته ، تکراری دانست و با اشاره به عبارت تکراری آمانو مبنی بر این که quotation mark صلح آمیز بودن موارد اعلام نشده برنامه هسته ای ایران را نمی تواند تایید کند quotation mark گفت : همواره گفته ایم مسائل اظهار نشده ضوع مربوط به پروتکل الحاقی و کشورهایی است که آن را امضا کرده اند.
وی تاکید کرد : ما پروتکل الحاقی را اجرا نکرده و در حال حاضر هم اجرا نمی کنیم پس انتظاری نیست که این عبارت بیاید و آمانو بخواهد درباره این بخش اظهار نظر کند.
کمالوندی در پاسخ به این پرسش که مگر موضوع ابعاد احتمالی نظامی quotation mark پی ام دی quotation mark حقوقی است که آمانو ادعا می کند در صورت پایبندی ایران به بیانیه لوزان آن را می توان به شکل منطقی حل کرد ؟ اظهار داشت : پی ام دی موضوعی حقوقی نیست ، بلکه موضوعی سیاسی است ؛ اصلا به طور کلی پرونده فعالیت های صلح آمیز هسته ای ما را سیاسی کرده اند.