جلالی گفته به این نتیجه رسیده که برخی روش های اصولگرایان درست نیست و گفته: سوء استفاده کردن از شهدا و ارزش ها غلط است

کاظم جلالی که پنجشنبه شب در حسینیه قلعه شاهرود با مردم سخن گفت. بخش های هم این سخنرانی را به انتخاب مثلث آنلاین بخوانید:

*اینکه گروهی به یک کشور بیگانه نسبت داده شوند و سپس از سوی مردم انتخاب شوند، توهین به مردم است.

* رقابت انتخاباتی جنگ بین امام حسین(ع) و یزید نیست، افزود

* کسانی که از سوی شورای نگهبان تایید شدند همه فرزندان انقلاب هستند، بعضی ها گفتند لیست انگلیسی، مگر مردم در تهران به لیست انگلیسی رای دادند؟

* از آبروی اسلام مایه گذاشتن برای مسائل جزئی اشتباه است.

* باید سرمایه های خارجی و فناوریهای نوین وارد کشور شود که این امر نیاز به اصلاح بخشی از قوانین مثل قوانین کار، پولی و بانکی، تامین اجتماعی و تجارت است.

*چهره های خدمتگذار را نباید تخریب کرده و آخرت خود را به پای دنیای کسی بفروشیم، نفاق، دو رویی و چاپلوسی از مشکلات ماست، با هم صادق باشیم و درست حرکت کنیم، که حرکت در مسیر رهبری همان درست عمل کردن است.

* این نگاه مارکسیست هاست که هدف وسیله را توجیه می کند، در شهر معلمان دین و اخلاق و شهری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از 20 دقیقه پیرامون عنصر شاهرودی صحبت کرده نباید این بداخلاقی ها باشد.

* به این نتیجه رسیدیم که بعضی روش هایی که در اصولگرایی وجود دارد درست نیست و ما نسبت به برخی روش ها نقد داریم، باید کشور به سمت عقلانیت پیش رود.

* سوء استفاده کردن از شهدا و ارزش ها غلط است.

* امروز فرصتی به نام پسابرجام در کشور ایجاد شده. و به همین خاطر در مجلس هم محکم پای برجام ایستادم چون پرونده ایران باید از شورای امنیت خارج می شد. با هدایت رهبری و توان دیپلماتیک دولت و پشتیبانی مردم توانستیم این کار بزرگ را انجام دهیم