معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: با تاسف، امروز لایحه ارزیابی زیست محیطی در مجلس شورای اسلامی رد شد

دکتر "معصومه ابتکار" در پیامی تلگرامی، با ابراز تاسف از رد لایحه‌ی ارزیابی زیست‌محیطی در مجلس، گفت: ارزیابی زیست محیطی از ساز و کارهای بسیار موثر برای توسعه پایدار کشور است و بدون تکیه به آن، پیشرفت محقق نخواهد شد. البته ایران از قانون برنامه سوم تاکنون، از امکان ارزیابی زیست محیطی برخوردار بوده و تمام طرح‌های بزرگ کشور مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند، اما دولت این لایحه را ارائه کرد تا هم روزآمد و تکمیل و هم به صورت ماده واحده‌ی دائمی مصوب شود.

وی تصریح کرد: اگرچه از نظر ما جهت‌گیری این لایحه برای رشد اقتصادی کشور، به خصوص در شرایط پساتحریم و برنامه‌ریزی و کارآمدی صنایع پاک مهم بوده، ولی ظاهرا اکثریتی میان نمایندگان، آن را با توسعه در منافات دیده‌اند.

ابتکار خاطرنشان کرد: خوشبختانه قانون برنامه پنجم تمدید شده و ما کماکان با قدرت، ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها را اجراء می‌کنیم. امید است مجلس آینده این قانون مهم در تحقق توسعه پایدار کشور را، به تصویب برساند.