روحانی یک سیاستمدار است و منتظر نمی ماند شرایط سیاسی شکل گرفته و آن وقت او برای چگونگی با آن تصمیم بگیرد .

مثلث آنلاین : اگر نتوانیم بگوییم که نتیجه انتخابات در سراسر کشور مورد پسند حسن روحانی بوده است اما در تهران اتفاق خوبی برای او افتاده است . به گزارش مثلث آنلاین ، ژنرال های اصولگرا که اکثرا در قامت منتقد او بودند اکثرا از تهران قصد مجلس کرده بودند که با پدیده رای لیستی و اقبال به لیست امید از رسیدن به صندلی های پارلمان باز ماندند. این برای رییس جمهور خبر خوشحال کننده ای بوده است . سال 95 اما برای حسن روحانی ، یک دوره بسیار تعیین کننده است . او می داند از همین ماه های ابتدایی سال تلاش های طیف های مختلف سیاسی برای ورود برای به انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد و برخی شخصیت ها هم ورود به انتخابات ریاست جمهوری را بررسی خواهند کرد. چنین است که رییس جمهور از هم اکنون به رصد اخبار و نشانه ها می پردازد تا رقیب و یا رقبای احتمالی خود را بیابد.
روحانی اما یک سیاستمدار است و طبیعتا منتظر نمی ماند تا شرایط سیاسی شکل گرفته و آن وقت او برای چگونگی با آن تصمیم بگیرد . پس حتما سعی خواهد کرد خودش در پدید امدن این شرایط سیاسی سهیم باشد . به یک معنا او تلاش خواهد کرد خودش میدان رقابت و مختصات آن را شکل دهد . بر همین اساس بهت راست او خودش رقیبش را به میدان بیاورد . برای این منظور حتما باید قطب سازی کرد و از این قطب نامزد مورد نظر را راهی میدان کرد . به نظر او هم اکنون اقداماتی را برای سامان داده است . مهمترین نشانه اش همراه کردن محمد رضا عارف با خودش در سفر به یزد آن هم چند روز بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس .یا مثلا حرف های او در آخرین نشست مطبوعاتی اش. او تاکید می کند که حامیان او وفاتحان مجلس در تهران عنوان «اعتدالیون » دارند و بعد از آن می گوید که مردم اقبالشان به همین طیف است. او قطبی را سامان می دهد از اصلاح طلبان ، حامیان خودش و برخی اصولگرایان و نام این طیف را اعتدالیون می گذارد . و حالا زمان جمع شدند منتقدان و مخالفان او در یک قطب دیگر است . حالا نام قطب مخالف «اعتدال» چه می تواند باشد ؟! این همان میدان بازی است که در حال شکل گیری است . اصولگرایان باید هوشمندانه وارد این بازی شوند .