ایران توان دفاع از خود را دارد و می تواند درس حسابی به کسانی بدهد که قصد تجاوز به ایران را دارند.

'محمدجواد ظریف ' وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،در گفتگو با با شبکه خبری 'ای.بی.سی' گفت:

* ما روش و رفتار غرب در قبال ایران را نمی پسندیم. هنگامی که ایران توسط رژیم صدام بمباران شیمیایی شد، مورد حمایت همه قرار گرفت. اما در عین حال هنگامی که صدام به کویت حمله کرد، دشمن محسوب شد.

* ما دوست نداریم مردم از زور علیه ایران استفاده کنند و کسی به این موضوع توجهی نکند. منظورم از مردم نیز، آمریکا و اسرائیل هستند که قصد حمله به تجیهزات هسته ای صلح آمیز ایران را داشتند و انتشار رادیو اکتیو می توانست بلای محیط زیستی ایجاد کند.

* من فردی را در استرالیا نمی شناسم که این گونه اقدام های تحریک آمیز آنها را محکوم کرده باشد. اما هنگامی که اخیرا ما آزمایش موشکی داشتیم، آن را تحریک کننده خواندند. ما این گونه رفتارها را نمی پسندیم.

* ما باید به جای برچسب زدن، با یکدیگر گفت گو کنیم و در گفت وگوهایمان صداقت و راستی داشته باشیم.

:small_orange_diamond: در گفت وگو باید به این نکته واقف باشیم که در جهان هیچ قدرتی در موضع وعظ و خطابه نیست.

* به تاریخ نگاه کنید، چه کسانی مرتکب سیاست های جنایتکارانه شده اند. یا از عربستان آمده اند یا در آنجا آموزش دیده اند، یا توسط تفکر وهابیسم مورد حمایت قرار گرفته اند.

* ایران توان دفاع از خود را دارد و می تواند درس حسابی به کسانی بدهد که قصد تجاوز به ایران را دارند. اما ما هرگز قصد چنین اقدامی نداریم و خویشتنداری می کنیم.

* خبرنگار شبکه تلویزیونی 'ای.بی.سی' استرالیا در پایان از وزیر امور خارجه پرسید: بسیاری از جمله در ایران شما را یک سیاستمدار و یک ارتباط گر موفق می دانند، ممکن است در چند سال آینده شما را آقای رئیس جمهور خطاب کنیم.
ظریف با قاطعیت گفت: نه، مطلقا، مطمئن هستم که نه.

* مجری 'ای.بی.سی' استرالیا در ادامه گفت: قول بدهید اگر رئیس جمهور ایران شدید، نخستین مصاحبه را با شما داشته باشیم. اما ظریف گفت: از آنجایی که رئیس جمهور نخواهم شد، قولی نمی دهم.