وکیل شیخ‌زاده گفته این فرد به «نقض تحریم ‌ها، پول‌شویی و مسائل مرتبط با مالیات متهم شده است.

«احمد شیخ‌زاده» از ایرانیان مقیم آمریکا که به دفتر نمایندگی دائم دولت در نیویورک مشاوره می‌داده، حالا به دور زدن تحریم‌ها و فرار مالیاتی متهم شده و باید در برابر قاضی دادگاه نیویورک از خود دفاع کند.

بر اساس گزارش رویترز، «استیو زیسو» وکیل آقای شیخ‌زاده گفته که این فرد دقیقا به «نقض تحریم ‌ها، پول‌شویی و مسائل مرتبط با مالیات متهم شده است.»

«پاملا چن» قاضی دادگاه فدرال نیویورک، وثیقه‌ای 3 میلیون دلاری برای آقای شیخ زاده تعیین کرده است و حکم داده که این ایرانی فعلاً حق پا نهادن در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل را ندارد.

احمد شیخ زاده 3 هفته گذشته را در بازداشت سپری کرده است.