متاسفانه عده ای دنبال تفرقه و اختلاف افکنی هستند. با صراحت اعلام می کنم رهبری، رهبر همه ماست.

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال 1395 با تبریک سال نو گفت:

* امروز شرایط بر اثر کارهای مقدماتی که در سال های قبل و بویژه سال 1394 انجام شده، برای کار و تلاش و بهره برداری از این مقدمات آماده تر است.

* به تدریج زمینه های مساعدتری برای جذب سرمایه و تکنولوژی و تعاملات اقتصادی فراهم خواهد شد.

* نه دولت ما #جناحی است و نه رییس جمهور. دولت تدبیر و امید یک دولت فراجناحی است.

* متاسفانه عده ای دنبال تفرقه و اختلاف افکنی هستند. با صراحت اعلام می کنم رهبری، رهبر همه ماست. طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی دولت به طور کامل از رهنمودهای رهبری تبعیت می کند و هر زمانی که دستور بدهند، عینا درصدد تحقق آن خواهیم بود.

* عظمت رهبری عظمت همه ما، عظمت نظام و کشور است و تضعیف ایشان، تضعیف همه ما، کشور و نظام است.

* به طور قطع دشمنان این ملت از بروز شکاف استقبال می کنند و در این صورت است که زمینه را برای توطئه های خود مساعد می بینند.

* نامگذاری سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نشان می دهد که مسئله اصلی به تشخیص رهبری هم اقتصاد است و ما عمیقا به این سیاست اعتقاد داریم.

* از همه وزرا می خواهم که ضمن گزارش اقداماتی که تاکنون در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام داده اند، همه تلاش خود را برای پیگیری و اجرای کامل این سیاست ها بکار گیرند.

* هر اقدامی که برای تقویت بنیه دفاعی کشور لازم باشد، دنبال می کنیم و این یک سیاست راهبردی ماست اما در عین حال بایستی مراقب باشیم که دشمنان ایران هیچ بهانه ای برای سوء استفاده پیدا نکنند.

* امروز امید به آینده و اعتماد به دولت در کشور وجود دارد و همه باید تلاش کنیم که این سرمایه تخریب نشود.

* از همه اعضای هیات دولت میخواهم برای تحقق رشد حداقل 5 درصدی تولید ملی در سال 1395، طرح عملیاتی خود را به ستاد اقتصاد مقاومتی ارایه کنند و این ستاد را موظف به پیگیری و گزارش اقدامات عملی دستگاه ها کرد