نمایندگان مصوب کردند در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می‌شود.

نمایندگان مصوب کردند در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس در رسیدگی به جزئیات طرح یک فوریتی استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده (1) این طرح را تصویب کردند.
بر اساس تبصره این ماده، تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس مصوب 30 فروردین 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین شده است.
اکنون مجلس در حال رسیدگی به مواد دیگر این طرح است.
ماده (1) این طرح با 112 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید و مشارکت نمایندگان در این رأی‌گیری به حدی بود که نایب رئیس مجلس اعلام کرد نیازی به دعوت نمایندگان برای مشارکت در رأی‌گیری ندارد.