با این انصراف ؛ محسن جلالپور به عنوان تنها نامزد ریاست دور هشتم اتاق بازرگانی ایران است که امروز رای گیری می شود.

محسن مهرعلیزاده که به همراه محسن جلال پور نامزدی خود را برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرده بود ، پس از سخنان خود از نامزدی ریاست اتاق ایران انصراف داد.

با این انصراف ؛ محسن جلالپور به عنوان تنها نامزد ریاست دور هشتم اتاق بازرگانی ایران است که امروز رای گیری می شود.