صبح امروز همسر محمدرضا رحیمی دار فانی را وداع گفت.

همسر محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم که مدتی پیش در یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، ساعاتی پیش به رحمت خدا رفت.

سایت میدان 72 نزدیک به رئیس دولت نهم و دهم این خبر را منتشر کرده است.