مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: چنانچه داوطلبی برای نمایندگی در بیشتر از یک حوزه انتخابیه ثبت‌نام کند، از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات محروم خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: چنانچه داوطلبی برای نمایندگی در بیشتر از یک حوزه انتخابیه ثبت‌نام کند، از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات محروم خواهد شد.

نمایندگان مجلس امروز در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی طرح یک فوریتی استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده 2 این طرح را هم تصویب کردند.
در این ماده آمده است: هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً برای یکی از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان ثبت‌نام کند.
بر این اساس ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه، موجب لغو ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
در جلسه امروز پیشنهاد حذف این ماده هم به رأی گذاشته شد اما تصویب نشد.
همچنین شماری از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن طرح یک فوریتی استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند که آن هم رأی نیاورد.
ماده 2 طرح یاد شده با 119 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع تصویب شد.