شماره جدید هفته نامه مثلث امروز روی دکه های مطبوعاتی رفت.

شماره جدید هفته نامه مثلث امروز روی دکه های مطبوعاتی رفت.
این شماره از مثلث به صورت ویژه به احتمال نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 96 پرداخته است. این پرونده البته از آن جهت تهیه شده که در چند هفته اخیر نشانه هایی از جدی دشدن نامزدی محمود احمدی نژاد مشاهده شده و برخی نزدیکان او ینز در این مورد سخن گفته اند . در این پرونده گفت و گو ها ، یادداشت ها و گزارش های ویژه ای در این مورد منتشر شده است . مثلث البته در پرونده دیگری که مشترکاتی با پرونده مربوط به احمدی نژاد دارد به شرایط پیرامونی حسن روحانی پرداخته و درباره این بحث کرده که آیا حسن روحانی می تواند پیروز انتخابات در سال 96 باشد و البته به این مساله هم توجه کرده که آیا روحانی از اینکه احمدی نژاد رقیبش در انتخابات آینده باشد راضی است ؟
مثلث در بخش بین الملل به ماجرای پاناما گیت پرداخته و در یادداشت ها و گزارش هایی به بررسی این موضوع اقدام کرده است .در پرونده دوم بین الملل انتخابات درون حزبی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است .
اما فرهنگ پرونده این هفته خود را به فیلم خشم و هیاهو ساخته هومن سیدی اختصاص داده است .گفت و گو با هومن سیدی ، و یادداشت ها و گزارش هایی در این مورد این پرونده را تشکیل می دهند .ورزش در این شماره از مثلث قرعه کشی جام جهانی و وضعیت ایران را بررسی کرده است . در بخش دیگر ورزش انتخابات هیات رییسه فوتبال و آخرین تحولات در این مورد زیر ذره بین قرار گرفته است .
انتخاب مرد سال هنر انقلاب گزارش ویژه بخش دیدار مثلث است که در این شماره خود یک مطلب جذاب و یژه هم در باره کریس رونالدو دارد .